Tentoonstelling Het Verhaal van Indië

Een belangrijke opdracht van het Indisch Herinneringscentrum is om kinderen en jongeren kennis te laten maken met het Indische verleden. Daarvoor ontwikkelt het IHC permanent, dus ook in 2015, passend en aansprekend lesmateriaal. Dat varieert van de Wereld Express, een mobiele doe-tentoonstelling, tot de (bekroonde!) game On The Ground Reporter.

Een heel andere, meer indirecte manier om deze doelgroep te bereiken, is via hun (aanstaande) docenten Geschiedenis. In dat kader ontving het IHC onder andere het voltallige team van de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. In december 2015 bezochten een hoogleraar en een aantal universitair docenten in museum Bronbeek de tentoonstelling Het Verhaal van Indië en de wisseltentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950.  

Onderwijs

Lennert Savenije*: ‘Aanleiding was het besef dat onze universiteit zo dicht bij het Indisch Herinneringscentrum ligt, maar dat we niet goed weten wat ze daar precies doen. Terwijl het koloniale verleden natuurlijk vaak aan bod komt in ons onderwijsprogramma. Daarom gaan we er nu wat mij betreft ook vaker met studenten naar toe. Daaronder bevinden zich tenslotte de geschiedenisleraren van de toekomst. Je hoopt dan dat dit verleden ook doorverteld blijft worden.’

Transformatie

‘We waren onder de indruk. De oudere collega’s kenden Bronbeek van vroeger. Een koloniaal, toch wat traditioneel museum. Zij waren aangenaam verrast door de transformatie die het had ondergaan. Historicus Wim Manuhutu leidde ons rond. Hij gaf een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt om de geschiedenis van Indië vanuit diverse invalshoeken en zienswijzen te benaderen.’

Prikkelend

‘Dankzij de rondleiding werd ik me bewust van subtiele details en zag ik hoe doordacht het geheel is. De tentoonstelling heeft visuele kracht, versterkt door geluidseffecten. Dit spreekt volgens mij een breder publiek aan. Het is ook in de visie van de wetenschap een aansprekende manier om de geschiedenis onder de aandacht te brengen. Aan de discussies die wij voerden, merkte ik dat deze tentoonstelling prikkelt. Ook omdat aan de controversiële zaken niet wordt voorbij gegaan.’

Familietentoonstelling

Het Verhaal van Indië is geschikt om met wat oudere kinderen naartoe te gaan. Zeker in deze tijd is het van belang om je ook in dit aspect van de Nederlandse geschiedenis te verdiepen. Het verbreedt je begrip voor hedendaagse problematiek. Het verleden ligt vaak zo ver weg. Letterlijk, als het over Indië gaat. Bronbeek brengt het dichtbij, als een uniek stukje levende geschiedenis met zijn monumenten en veteranen. De tentoonstelling brengt het Indische verleden intelligent naar voren.’


 

*Lennert Savenije (1985) is junior onderzoeker en docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar verzet en collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen.

U bent hier